AnyGamble

1/4
Časť
30. 3. 2017

Pravidlá hry Blackjack

author Peter Sommer

V mnohých kasínach je Blackjack (oko, dvadsaťjeden) najpopulárnejšou hazardnou hrou. Má v sebe črty, ktoré robia hru mimoriadne zábavnou. Hráči predovšetkým ovládajú svoje vlastné karty a môžu hrať podľa vlastného uváženia.

Pravidlá Blackjacku

V Blackjacku proti sebe hrajú hráč a dealer. Cieľom hry je dosiahnuť súčet 21 alebo byť bližšie k súčtu 21 ako je dealer.

Karty od 2 do 9 majú svoje nominálne hodnoty, karty od 10 po K sú za 10. Eso má hodnotu 11 alebo 1.

Blackjack sám o sebe predstavuje situáciu kedy je na niektorému hráčovi rozdaná 10 alebo vyššia karta v kombinácii s esom. Je taktiež možné, že Blackjack bude mať aj dealer a taktiež to, že medzi hráčom a dealerom nastane remíza (tzv. "Push").

Je dôležité pamätať si, že dealer musí ťahať pokiaľ má na ruke 16 alebo menej a stáť pokiaľ má na ruke 17 a viac. Ak nastane remíza, vklady sú vrátené všetkým hráčom.

Priebeh hry

Hráči môžu stávkovať pomocou všetkých dostupných žetónov rôznych hodnôt. Hra sa začína potom, čo všetci hráči uzavrú stávky a je vybraná možnosť "Deal" (rozdať). Stávky síce nemôžu byť po začiatku hry menené, ale hráči majú možnosť vykonávať rôzne úpravy pomocou dostupných možností.

Možnosti hráča počas hry

Stáť (stand) – pokiaľ je hráč spokojný s hodnotou svojich kariet ďalšiu nestiahne.

Rozdať (hit) – hráč dostane ďalšiu kartu, túto možnosť je možné využiť pokiaľ nie je prekročená hranica 21.

Zdvojnásobiť (Double) - zdvojnásobenie Vám umožňuje zdvojnásobiť v priebehu hrania Blackjacku svoju stávku, ale len v tom prípade, že vám boli rozdané dve rovnaké karty. Pokiaľ sa rozhodne zdvojnásobiť vklad, bude Vám automaticky rozdaná ďalšia karta, ale v prípade zdvojnásobenej hry už nebudete môcť ďalej ťahať.

Delená hra (Split) - Delenie Vám umožňuje rozdeliť jednu kombináciu na dve a dáva vám šancu v priebehu jednej hry vyhrať (či prehrať) dvakrát. Pokiaľ je Vám rozdaný ľubovoľný pár, môžete si rozdeliť karty do dvoch skupín, čoho výsledkom bude automatické uzatvorenie automatickému uzavretiu ďalšej stávky s rovnakou čiastkou, ktorú ste stavili a vy budete môcť hrať s oboma skupinami oddelene.

Po rozdelení môžete pre každú skupinu ťahať tak dlho, ako budete chcieť. Ak máte pár es, nemôžete dosiahnuť BlackJack a môžete získať len "normálnych" 21. Pokiaľ má dealer blackjack, vyhráva. Ak dealer získa 21, jedná sa o remízu.

Poistka (insurance) - V prípade, že je obrátené eso, môžete sa "poistiť" pre prípad, že druhá (skrytá) karta dealera je 10 alebo vyššia. Pokiaľ je druhá karta dealera skutočne 10 alebo vyššia, vyhráte poistku a je vám vyplatená výhra v pomere 2:1. Ak je hodnota druhej karty dealera nižšia ako 10, strácate svoju poistku.

Na záver je dôležité povedať, že Blackjack je jednou z mála kasíno hier pri ktorej má hráč možnosť prevrátiť výhodu na svoju stranu - vďaka technikám počítania kariet!  Aj tak ale Blackjack patrí k hrám, kde je výhoda kasína jedna z najmenších a pri dodržiavaní základnej stratégie je úplne minimálna.

Kedy rozdeľovať páry pri blackjacku

Základná stratégia pre blackjack celkom jasne definuje situácie, v ktorých by hráč mal karty rozdeliť a kedy s nimi naopak hrať bez rozdelenia. Táto znalosť je pre väčšinu profesionálnych hráčov úplne kľúčová, pretože znižuje house edge a navyše dáva hráčovi podstatnú šancu na víťazstvo.

Obecne sa dá povedať, že podľa optimálnej stratégie je možné sa stretnúť s tromi situáciami pre ruku pozostávajúcu z dvoch rovnakých kariet:

 • Vždy rozdeliť
 • Nikdy nerozdeľovať
 • Hrať podľa dealerovej karty

Vždy rozdeliť

Zapamätať si, kedy je vždy vhodné zahrať v blackjacku split, je celkom jednoduché. Toto pravidlo platí iba pre dva páry. Tými sú esá a osmičky. Pre rozdelenie es je možné nájsť veľmi jednoduchý dôvod. Maximálna hodnota dvoch es je 12 (11+1). Jediná karta, ktorá urobí z 12 blackjack, je 9. Omnoho pravdepodobnejší scenár nastáva však v prípade, že hráčovi príde ďalšia karta s hodnotou 10. V takom prípade je buď bust (prekročil hodnotu 21) alebo 12 (1+1+10).

Za rozdeľovaním osmičiek je možné nájsť veľmi podobnú logiku. Hodnota páru 8 je totiž iba 16, čo je v blackjacku veľmi nešťastná hodnota. Ide totiž o príliš nízke číslo na výhru a príliš vysoké číslo na hit, pretože viac než dve tretiny kariet v balíčku vás dostanú nad hranicu 21.

Niektoré kasína umožňujú v blackjacku urobiť tzv. resplit kariet, teda rozdeliť už rozdelený pár. Rovnaké pravidlo platí aj tu. Pokiaľ to je možné, vždy vykonajte resplit aj pri osmičkách, aj pri esách.

Nikdy nerozdeľovať

Aj keď sa to môže zdať nelogické, platí, že hráč by nikdy nemal rozdeľovať pár kariet s hodnotou 10. Prečo? Celková hodnota je 20, čo je veľmi dobré a navyše jediné, čo takýto pár prebije, je keď hráč po splite dostane na ruku eso. Pravdepodobnosť, že sa to stane, je však veľmi malá a hráč teda s vyššou pravdepodobnosťou zostane s dvomi nižšími rukami.

Ďalší pár, ktorý by sa v zásade nikdy nemal rozdeľovať, je pár pätiek. Ich splitom iba získate horšiu základnú pozíciu s dvomi slabými rukami. Navyše, hodnota 10 je výhodná, hlavne pokiaľ je dealerova face card rovnaká alebo nižšia.

Hrať podľa dealerovej karty

Zvyšné páry sa rozdeľujú podľa dealerovej face card tak, aby sa maximalizovala matematická pravdepodobnosť výhry. Platia tieto pravidlá:

 • 2, 3 a 7 – split vždy, pokiaľ je dealerova face card 7 alebo nižšia
 • 4 – split iba v prípade, že je dealerova face card 5 alebo 6
 • 6 – split iba v prípade, že je dealerova face card 6 alebo nižšia
 • 9 – split vždy okrem prípadov, keď je dealerova face card 7, 10 alebo eso

Pre lepšie zapamätanie tejto stratégie sa môžete riadiť podľa tabuľky nižšie.

Páry 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
2,2 Sp Sp Sp Sp Sp Sp H H H H
3,3 Sp Sp Sp Sp Sp Sp H H H H
4,4 H H H Sp Sp H H H H H
5,5 D D D D D D D D H H
6,6 Sp Sp Sp Sp Sp H H H H H
7,7 Sp Sp Sp Sp Sp Sp H H H H
8,8 Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp sp Sp
9,9 Sp Sp Sp Sp Sp S Sp Sp s S
10,10 S S S S S S S S s S
Eso,Eso Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp sp Sp

Legenda:

S Stáť
Sp Split
D Zdvojnásobiť stávku
H Vziať si ďalšiu kartu

Split párov pre hráčov, čo počítajú karty

Ako je už pri blackjacku zvykom hráči využívajúci techniky počítania kariet sa v niektorých prípadoch môžu odkloniť od optimálnej stratégie. Najčastejšie sa s tým stretávame pri poistnej stávky, ktorá je inak považovaná za sucker bet, teda nevýhodnú stávku. Podobné je to však aj pri pravidla rozdeľovania kariet. Hráči počítajúci karty nemusia v niektorých prípadoch rozdeľovať pár es alebo by mali rozdeliť pár desiatok.

V prvej rade si ukážeme, ako počítanie kariet môže ovplyvniť rozhodovanie hráča. Ak je hodnota pri počítaní kariet vysoká a kladná (napr. +5, +6 či viac), je samozrejme výhodné esá rozdeliť, pretože hráč vie, že sa v balíčku nachádza viac kariet s hodnotou 10 a má teda väčšiu šancu na blackjack.

Nerozdeľovať esá bude hráč v prípade, že je hodnota záporná. V takomto prípade sa totiž v balíčku nachádza menej kariet s hodnotou nižšou vyššou ako 10. Zároveň by však mal dealer ukazovať vysokú kartu, teda kartu s hodnotou 8, 9 alebo 10. Ukážeme si to na príklade.

Povedzme, že hráčovi prídu dve esá a jeho napočítaná hodnota je -5. Dealer ukazuje kartu s hodnotou 10. Hráč podľa optimálnej stratégie pár rozdelí a ako ďalšie karty mu prídu 3 a 5. Po splite už ďalej nie je možné hrať a tak musí čeliť dealerovej karte s hodnotou 10 a rukami s hodnotami iba 14 a 16. To nie je príliš príjemná situácia. V takomto prípade je lepšie esá nerozdeľovať a potiahnuť ďalšiu kartu, pretože nech už hráč dostane čokoľvek, nič ho nemôže vyradiť z hry.

Rovnaký logický postup je možné aplikovať aj na rozhodnutie pri rozdeľovaní kariet s hodnotou 10. Obecne platí, že by sme tieto karty nikdy nemali rozdeľovať, no existuje výnimka, ktorá platí v prípade, keď je napočítaná hodnota záporná a dealer ukazuje nízku kartu (napr. 4, 5 alebo 6). Hráč tak má vyššiu šancu na získanie hodnoty 20 aspoň na jednej z rúk, čo je s nízkou kartou veľmi náročné prekonať.

Blackjack Surrender – Ako správne využiť pravidlo o vzdávaní

Pravidlo o vzdávaní sa od ostatných radikálne líši. Pre začínajúcich – uplatnenie pravidla "surrender" nie je možnosť, ktorú máte šancu vídať nejak zvlášť často. Jeden dôvod je tiež ten, že väčšina kasín variantu Blackjack Surrender, ktorá umožňuje vzdať sa, ani neponúka. Ak chcete toto pravidlo uplatniť pri živej hre, musíte to povedať nahlas. Pre Surrender nie je žiadna gestikulácia, musíte skrátka vysloviť, vzdávam sa alebo lepšie "surrender". V slovenských kasínach je ale táto verzia prakticky nedostupná.

Ako to vlastne funguje

V predošlých odstavcoch sme si stručne vysvetlili, že toto pravidlo môžete jednoducho využiť k vášmu   prospechu. Ak vaše prvé dve karty stačia k tomu, aby ste vedeli, že dealer túto hru vyhrá, stačí skrátka povedať dealerovi slovo „Surrender“.

Čo vlastne znamená vzdať sa:

 • Vzdať sa znamená zahodiť karty aj za cenu straty polovice pôvodnej stávky.
 • Vzdať sa dá iba ihneď po rozdaní kariet, tj. pred akoukoľvek akciou typu hit, split alebo double.
 • Karty sa zahadzujú, ak má hráč iba 25% či nižšiu šancu na výhru.

Akonáhle dealer pochopí, že chcete hru vzdať, odstráni vaše karty a čakáte na ďalšie rozdanie. Musíte si uvedomiť, že aj keď je Surrender v Blackjacku dobrá možnosť, ktorá znižuje house edge, nie je tak úplne priateľská. Keď dealer vezme vaše karty, vezme si aj 50% z pôvodnej stávky. To znamená, že môžete dostať späť iba polovicu z toho, čo ste vsadili. Avšak je lepšie, pozerať sa na to pozitívne a uvedomiť si, že je rozhodne lepšie dostať niečo alebo vôbec nič.

V základe existujú iba dve varianty tohto blackjacku, s ktorými sa môžete stretnúť. Jedná sa o tzv. early (skoré) a late (neskoršie). Verzia late v praxi znamená, že dealer skontroluje obe svoje karty, aby videl, či má Blackjack či nie. Zatiaľ čo ak vás nechá dealer vzdať sa ešte predtým, než stihne skontrolovať svoje karty, jedná sa o tzv. early surrender.

Pravidlo o vzdávaní je výborná voľba, ktorú musíte chytro využívať a vedieť o nej dostatočné množstvo informácií. Potom táto možnosť pracuje pre vás.

Stratégie pre Blackjack Surrender

Nasledujúca tabuľka znázorňuje optimálnu stratégiu pre variantu BJ Surrender, s ktorou sa na internete stretnete najčastejšie. Ako z tabuľky môžete vyčítať, toto pravidlo je dobré využívať len veľmi zriedka. Aj tak ale dôjde k zníženiu výhody kasína.

Jedná sa o variantu s nasledujúcimi pravidlami:

 • Hra so šiestimi balíčkami - 6 deck
 • Dealer stojí na soft 17
 • Doublovanie po splite povolené
 • Late Surrender

V tomto variante by ste mali využiť pravidlá surrender len v 4 prípadoch:

 • Vaša hand - hard 15: Dealer ukazuje 10 kartu
 • Vaša hand - hard 16: Dealer ukazuje 9, 10 alebo eso

Majte prosím na pěměti, že sa optimálna stratégia pre surrender bude meniť s pravidlami jednotlivých stolov.

Bonusy
0xBet casino
30 ROZTOČENÍ ZADARMO BEZ VKLADU
Kód sa nevyžaduje
Boomerang casino
100 % až 500 €
Kód sa nevyžaduje
FgFox casino
100 % až 100 €
Kód sa nevyžaduje
FgFox casino
100 % až 1 000 €
Kód sa nevyžaduje
Pripomienky (0)
Pridať komentár

Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásení