AnyGamble

1/3
Časť
30. 3. 2017

Pravidlá kociek

author Peter Sommer

Kocky sú klasickou hrou, ktorá znázorňuje skutočnú podstatu kasínové zábavy. Keď hráč hádže kocky cez celý stôl obklopený ostatnými stávkari, ktorí dúfajú, že sa ukáže ono kľúčové číslo, nie je pochýb o tom, že práve kocky sú jednou z najviac vzrušujúcich casino hier. Naviac u tejto hry má kasíno naozaj malú výhodu.

Hoci patrí kocky medzi najobľúbenejšie a najhranejšie hazardné hry, ich pravidlá sú pre nových hráčov často dosť komplikovaná a mnoho ľudí sa v ním má problém vyznať. Pred tým, než sa tak prvýkrát vydať obraz kasíno o ťažko nadobudnuté peniaze, vyskúšajte si hru bez rizika na nejakej online free verzii s virtuálnou menou. Tak si totiž môžete otestovať, že pravidlám skutočne rozumiete. Pri prehre vám totiž v tomto prípade nehrozí žiadna finančná strata.

Avšak poznať pravidlá kociek sa rozhodne oplatí. Niektoré stávky majú totiž zďaleka najnižší house edge zo všetkých stolových hier.

Hra sa hrá na špeciálnom stole s dvoma kockami. Kocky sú vyrábané podľa prísnych noriem a neustále kontrolované, či neboli nijako poškodené. Normálne sa sada kociek mení asi každých osem hodín. Kasína majú navyše docela striktné pravidlá pre zaobchádzanie s kockami a ich vrhanie.

Hra začína tým, že Shooter (jeden z hráčov pri stole) musí vsadiť aspoň minimum stola na jednu zo stávok: Pass Line alebo Nechcem Pass Line. Hráč potom dostane od stickman niekoľko kociek (väčšinou päť), z ktorých si vyberie dve, s ktorými bude vrhať. Zvyšné kocky si pracovník kasína vezme späť a u hry nie sú použité.

Shooter musí hodiť kocky len jednou rukou a obe z nich sa musia odraziť od zadnej dosky stola. Ak sa stane, že jedna alebo dokonca obidve kocky vypadnú zo stola, sú najprv preskúmané stickman a ak zistí, že sú v poriadku, sú vrátené do hry.

Klasický stôl pre Craps dokáže pojať až dvadsať hráčov. Každý z nich je počas hry Shooter a vrhá teda kocky. Ak kocky hádzať nechcete, môžete vsádzať na vrhača. Počas hry môžete staviť niekoľko druhov stávky. Pri stole s kockami je niekoľko pracovníkov kasína: Stickman, Boxman a dva díleri.

Hra sa hrá v kolesách a každý hráč má právo vrhať kocky. Hra postupuje podľa smeru hodinových ručičiek. Hráč má právo vynechať hádzanie, ale stále môže vsádzať.

Každé koleso má dve fázy: Come Out a Point. Na začiatku kola si hodí shooter jeden alebo viac Come Out hodov. Ak u tohto prvého hode padne číslo 2, 3 alebo 12 (nazýva sa Craps a hráč ďalej už nehádže) kolo končí a hráči prehrávajú svoje Pass Line stávky. Come Out hod, pri ktorom padne 7 alebo 11 (Natural) vyhrávajú všetky Pass Line stávky. Shooter pokračuje vo vrhanie Come Out hodov kým nehodí 4, 5, 6, 8, 9, alebo 10. Toto číslo sa potom stáva Pointom. Dealer potom toto číslo viditeľne označí (žetónom On) a pokračuje fáza dve. Akonáhle padne znovu Point, vyhrávajú všetky Pass Line stávky. Ak hodí sedmičku (Seven-out), pass line stávky prehrávajú a kolo končí.

Prvý hod sádzacieho kola je Come Out roll a týmto hodom začína aj celá hra. Come Out roll sa tak hádže len v prípade, že predchádzajúci shooter zlyhal a nehodil výherné hod. Nestanovil žiadnu teda point alebo hodil seven-out.

Nová hra potom začína s novým Shooter. Ak nový shooter hodí point, kocky sú mu vrátené a potom opäť prichádza na rad Come Out hod. Je to pokračovanie vrhanie kociek tohto hráča, aj keď Come Out roll určuje začiatok nového kola.

Ak nedokáže shooter stanoviť point, sú kocky ponúknuté ďalšiemu hráčovi a ten vrhá opäť Come Out roll a hra pokračuje v rovnakom duchu. Nový shooter je potom prvý hráč po ľavej ruke predchádzajúceho vrhača. Hra teda plynie v smere hodinových ručičiek.

Kocky sa vrhajú cez celý stôl s hracím plátnom. Stôl má tri časti - dve samostatné bočné a jednu medzi nimi, ktorá ich rozdeľuje. Obe bočné časti sú rovnaké, len zrkadlovo obrátené a nachádzajú sa v nich nasledujúcej časti: Pass a not Pass line stávky, Come a Do not Come stávky, Odds stávky, Place stávky a Field stávky. Prostredná časť je rovnaká pre obe bočné a obsahuje Proposition bets.

Pass stávky vyhrávajú ak je come out roll 7 alebo 11, prehrávajú, keď u come out rollu padne 2, 3 alebo 12.

Not stávky prehrávajú ak je come out roll 7 alebo 11 a vyhrávajú pri come out rollu 2 alebo 3. Ak padne 12, je to remíza.

Hráč, ktorý prichádza k stolu s kockami ale nechce je vrhať, by si mal najprv skontrolovať v akej fáze sa hra nachádza. Pokiaľ na stole nie je žiadne číslo označené On žetónom, stôl je vo fáze come out hodov. Ak je On žetón na stole, point je už stanovený a väčšina kasína umožňuje v tejto fáze hry vsádzať Pass Line stávky. Všetky jedno alebo viac kolesové "Proposition bety" je možno vsádzať v akejkoľvek fáze hry.

Medzi jednotlivými hody je časť, v ktorej dealer vypláca výhry a zbiera prehratej stávky. Stickman dohliada na celú hru, stôl a rozhoduje, kedy dá shooter kocky. Potom čo mu ich dá, nie je možné ďalej vsádzať.

Pravidlá kociek

Kocky (Craps) sú hrou, ktorá môže byť jednoduchá alebo komplikovaná - v závislosti na tom, ako mienite vsádzať. Kocky sú stolnou hrou hranou niekoľkými hráčmi, pričom jeden z nich (ten, ktorý vrhá kocky) je nazývaný "shooter". Veľmi zjednodušene povedané: pri hre v kocky vrhne shooter kocky a všetci ostatní hráči vsádzajú na čísla, ktoré budú alebo naopak nebudú hodené. Hráči uzatvárajú stávky pred tým, než shooter vrhne kocky.

Prvý vrh kociek Shooter sa nazýva "come out roll". Pred vrhom "come out roll" uzavrú stávky nazývané "pass line". Tieto stávky sa týkajú výsledku "come out roll". "Pass line" okamžite prinesú výhru v prípade, ak je výsledkom "come out roll" hodnota 7 alebo 11, a vedú k okamžitej prehre, pokiaľ je výsledkom "come out roll" hodnota 2, 3 alebo 12. Čo sa týka zvyšných súčtov ( 4, 5, 6, 8, 9 a 10), tie sa - ak sú hodené - stanú tzv. Bodom ( "Point"). Pokiaľ shooter vrhne Bod, musí znovu vrhať kockou, a to až do chvíle, kým nebude znovu vrhnuté číslo stanovené ako Bod ALEBO súčet 7. Ak je Bod vrhnutý znova ešte pred súčtom 7, vyhrávajú všetky stávky "pass line". V opačnom prípade všetky stávky "pass line" prehrávajú. Tak ako tak sa pri hre v kocky nestane nič, kým sa neobjaví jedno z týchto čísel, takže existuje teoretická možnosť, že jediná hra zaberie celú noc. A práve to ešte zvyšuje jej atraktivitu!

Základné stávky u kociek

Pass Line

Ako už bolo uvedené vyššie, tieto stávky vyhrávajú v prípade, že je pri "come out roll" hodený súčet 7 alebo 11, a prehrávajú, pokiaľ je pri "come out roll" hodený súčet 2, 3 alebo 12. Ak sa objaví iný súčet , stane sa Bodom. Stávka Pass Line vyhráva, pokiaľ je výsledkom nasledujúcich vrhov hráča shooter dosiahnutie Bodu pred dosiahnutím súčtu 7, a prehrávajú, pokiaľ sa súčet 7 objaví pred dosiahnutím Bodu. Možná výhra 1: 1.

Do not Pass Line

Opak stávky Pass Line. Stávka Do not Pass Line vyhráva, pokiaľ je pri "come out roll" hodený súčet 2 alebo 3, a prehráva, ak je výsledkom "come out roll" súčet 7 alebo 11. Ak je pri "come out roll" hodený súčet 12, stane sa daná stávka tzv. "Push" a daný hráč dostane svoje peniaze späť. Ak sa objavia iné číslo než 2, 3, 7, 11 alebo 12, stane sa Bodom. Stávky Do not Pass Line vyhrávajú, pokiaľ shooter vrhne súčet 7 pred dosiahnutím Bodu, a prehrávajú, pokiaľ dôjde k opaku. Je dôležité vedieť, že stávky Do not Pass Line môžu byť pred druhým vrhom hráča shooter znížené alebo dokonca stiahnuté. Možná výhra 1: 1.

Stávky Come

Stávky Come predstavujú takmer to isté čo stávky Pass Line. Považujte ich za stávky Pass Line, ktoré sú v rovnakom kole hry v kocky zopakované. Hráči uzatvárajú stávky Come po stanovení Bodu v "come out roll". Rovnako ako v prípade stávok Pass Line, stávky Come vyhrávajú, pokiaľ shooter následne vrhne 7 alebo 11, a prehrávajú, pokiaľ shooter následne vrhne 2, 3 alebo 12. Ak shooter vrhne 4, 5, 6, 8, 9 alebo 10, dané číslo sa stáva Bodom pre Come ( "come point"). Stávky Come vyhrávajú, pokiaľ shooter znovu vrhne Bod pre Come pred súčtom 7, a prehrávajú, pokiaľ sa stane opak spomínaného. Stávky Come nemôžu byť znížené ani stiahnuté. Možná výhra 1: 1.

Stávky Do not Come

Asi je vám jasné, že stávky Do not Come sú takmer rovnaké ako stávky Do not Pass Line. Tiež tu hráči uzatvárajú stávky po odohratí "come out roll". Akonáhle je stanovený Bod, stávky Do not Come vyhrávajú, pokiaľ shooter v nasledujúcom vrhu získa súčet 2 alebo 3, prehrávajú, pokiaľ vrhne 7 alebo 11, a "Push" nastane, ak vrhne 12. Ak je výsledkom súčet 4, 5, 6 , 8, 9 alebo 10, daný súčet sa stáva Bodom pre Come. Stávky Do not Come vyhrávajú, pokiaľ shooter znovu vrhne 7 pred Bodom pre Come, a prehrávajú, pokiaľ sa stane opak spomínaného. Stávky Do not Come rovnako ako stávky Do not Pass Line môžu byť znížené alebo dokonca stiahnuté. Možná výhra 1: 1.

Ďalšie stávky u kociek

Odds

Odds sú vedľajšie stávkou u kociek, ktorú môžete staviť len v prípade, že je stanovený point. Výhra je vám vyplatená, ak je point hodená pred padnutím sedmičky. Šance sú u odds úplne rovné, house edge je teda nulová. Aby sme si to upresnili, odds sa vyplácajú pomerom:

 • 2 ku 1 u pointu 4 a 10
 • 3 ku 2 u point
 • 6 ku 5 u pointu 6 a 8

Ak chceme staviť odds po pass line stávke, položíme žetóny odds stávky za pass line stávku, mimo vyznačenú plochu pre pass line bližšie k nám.

Pretože sú odds stávky absolútne bez house edge, môžete staviť vždy len toľko, koľko je vaša pôvodná pass stávka. Väčšina kasín dovoľuje hráčom vsadený napríklad "3- 4-5x Odds". To znamená, že hráč môže staviť trojnásobok pass stávky, ak je point 4 alebo 10, štvornásobok u pointu 5 alebo 9 a päťnásobok u pointu 6 alebo 8.

Niektoré kasína vám ale môžu ponúknuť viac, ako trebárs 5x, 10x, 20x alebo 100x Odds na všetky pointy. Ak teda uvidíte v kasíne ponuku 10x Odds, znamená to, že môžete staviť odds v hodnote desaťnásobku pôvodnej pass stávky.

Place bet

V kockách sú čísla 4, 5, 6, 8, 9 a 10 známa ako Place numbers a hráč si môže staviť na akékoľvek z týchto čísel. Ak je toto číslo hodené pred padnutím 7, hráč vyhráva. Place stávky sú niečo ako Odds, okrem toho, že môžu byť vsadené iba, ak máte vsadené No Pass line stávku a nemajú tak výhodné výplaty. Aby sme boli presní:

 • Place bet na 6 a 8 sa vypláca 8 ku 7
 • Place bet na 5 a 9 sa vypláca 7 ku 5
 • Place bet na 4 a 10 sa vypláca 9 ku 5

Field Bets

Tieto stávky sú len na jedno kolo. Vyhrávate, keď padne 2, 3, 4, 9, 10, 11 alebo 12. Field Bets sú vyplácané nasledujúcimi pomery: 2 je vyplácaná dvojnásobkom (2: 1) kým 12 pomerom 3: 1. Všetky ostatné čísla sú vyplácaná ako rovné stávky, teda s výplatnom pomerom 1: 1.

Big Six, big Eight Bets

Tieto stávku môžete staviť na akýkoľvek hod počas hry a vyhrávate ak padne číslo 6 alebo 8 skôr ako je hodená 7. Obe tieto stávky sú vyplácané v pomere 1: 1.

Proposition Bets

Tieto stávky môžete staviť kedykoľvek chcete. Okrem stávky Hardways, sú všetky na jedno kolo:

Any Craps

 • Vyhráva, ak padne 2, 3 alebo 12. Výplatný pomer je 8: 1.

Any Seven

 • Vyhráva, keď je hodená 7. Výplatný pomer je 5: 1.

Eleven

 • Vyhráva, ak je hodená 11. Výplatný pomer je 16: 1.

Ace Duece

 • Vyhráva, keď je hodená 3. Výplatný pomer 16: 1.

Aces alebo Boxcars

 • Vyhráva, ak padne 2 alebo 12. Výplatný pomer je 30: 1.

Horn Bet

 • Funguje ako stávka na čísla 2, 3, 11 a 12. Vyhráva, ak padne jedno z týchto čísel. Výplata je podľa čísla, ktoré padne. Ostatné tri stávky prehrávajú.

Hardways

 • Vyhráva, ak je hodená súčet párov 1-1, 3-3, 4-4, ..., pred tým, ako padne 7. Výplatný pomer je: tvrdá 4 a 10 je 8: 1, tvrdých 6 a 8 je vyplácané 10: 1.

Je dôvod vsádzať vedľajšie stávky?

Ale v kasíne sa samozrejme stretnete aj s takými hráčmi, ktorí vďaka veľkým zásobám peňazí na hranie takej stávky aj tak vsádzajú. A vy sa potom pýtate, prečo to vlastne robia? A prečo si na ne občas vsadíte aj vy sami?

Nízke šance kontra vysoké výhry

Dôvodom nie je len veľmi vysoký výplatný pomer. Vďaka týmto stávkam ste odlišný od väčšiny ostatných hráčov. Síce viac riskujete, ale tiež môžete viac vyhrať. Ďaleko lepšie budú však dôkazy, ktoré vychádzajú z matematiky, alebo aj teórie „prvých troch momentov“.

Behom niekoľkých skúšobných hier, či sessions sa stretnete so všetkými tromi. Prvým momentom je house edge, druhým kolísavosť a posledným potom výhry s vysokým výplatným pomerom.

Pre príklad nám skvele poslúži „Fire bet“, ktorú nájdeme pri kockách. Ide o špeciálnu vedľajšiu stávku, ktorú hráči podávajú, ešte pred vhodením kociek. Vsádza sa na to, že behom niekoľkých ďalších hier padne vždy iná kombinácia a postupnosť tu nehrá rolu. Prvé tri kolá nie sú behom Fire bet vyplácané, zato štvrtá až šiesta hra vám prinesú naozaj veľmi zaujímavé výhry.

Pravdepodobnosť úspešnej stávky je neoddeliteľnou súčasťou pravidiel pre kocky. Avšak, každé kasíno si môže tieto pravidlá ľahko upraviť. Nižšie nájdete tabuľku s pravdepodobnosťou jednotlivých unikátnych bodov (0 až 6), spolu s tromi druhmi výplat (A, B, C).

V tabuľke tiež môžete vidieť sadu jednotlivých výplat, house edge a smerodajnú odchýlku. Nestálosť si môžeme predstaviť ako skoky vo výške vášho bankrollu, a to ako do kladných, tak do záporných čísel.

Fire bet stávka pri kockách

Pointy Pravdepodobnosť Výplaty A Výplaty B Výplaty C
0 59,394 % -1€ -1€ -1€
1 26,075 % -1€ -1€ -1€
2 10,128 % -1€ -1€ -1€
3 3,343 % -1€ -1€ -5€
4 0,88 % 25€ 10€ 25€
5 0,164 % 250€ 200€ 200€
6 0,016 % 1000€ 2000€ 500€
Výhoda -19,70 % -24,86 % -15,96 %
Smerodajná odchýlka 16,47€ 26,78€ 10,64€

Ako môžete sami vidieť, house edge je pri tejto stávke pre nás hráčov naozaj mimoriadne nepriaznivá. Pre kontrast si vezmite stávku Pass alebo Don´t Pass, ktorá má výhodu len 0,5 %. Kasíno zarába teda $0,14 na $10 line stávke s $30 šancou, ale skoro $0,25 na $1 Fire bet (s plánom B).

Vedľajšie stávky nám vydržia dlhšie

Povedzme, že hráte na $10 stole a váš stack má hodnotu $500. V tomto momente si ho môžete rozdeliť, mentálne alebo aj fyzicky. A to na $50 pre $1 Fire stávky a ostávajúcich $450 na $10 stávky s $30 šancou a jednu alebo dve $10 alebo $12 Place bety. Aké sú šance, že vyhráte $1000 alebo aj viac na Fire bete, skôr než stratíte celých $50 vyhradených na túto stávku?

Ako vidíte, vaše šance nie sú nijak slávne. Pri výplatách skupiny A sú vaše šance len 2,09 percenta, s výplatami B je to 3,29 percenta a s výplatami C je to iba 0,827 percenta. Naše vyhliadky sú teda mizerné. Ale na druhú stranu, ako často ste zarobil, alebo videl niekoho zarábať $1000 z $10 stávok?

Pretože Fire Bet môžete vsadiť, len keď sa mení shooter, bude vám stratenie celého $50 stacku trvať asi 4 až 5 hodín. A to aj keď každé kolo prehráte. Je teda ďaleko pravdepodobnejšie, že skôr stratíte $450 z $10 line stávkami. To vám totiž bude trvať asi 
3 až 4 hodiny.

House Edge pro Kocky

Druh stávky House edge
Pass/Come 1,41 %
Don´t Pass/Don´t Come 1,40 %
Pass + 1x Odds 0,85 %
Pass + 2x Odds 0,61 %
Pass + 5x Odds 0,32 %
Pass + 10x Odds 0,18 %
Pass + 100x Odds 0,02 %
Field stávka (2:1 na 12) 5,56 %
Field stávka (3:1 na 12) 2,78 %
Akékoľvek Craps 11,11 %
Big 6, 8 9,09 %
Hard 4, 10 11,11 %
Hard 6, 8 9,09 %
Place stávka (na výhru) 6, 8 1,52 %
Place stávka (na výhru) 5, 9 4 %
Place stávka (na výhru) 4, 10 6,67 %
Place stávka (na prehru) 6, 8 1,82 %
Place stávka (na prehru) 5, 9 2,50 %
Place stávka (na prehru) 4, 10 3,03 %
Proposition stávka na 2, 12 13,89 %
Proposition stávka na 3, 11 11,11 %
Proposition stávka na 7 16,67 %
Bonusy
0xBet
0xBet casino
30 ROZTOČENÍ ZADARMO BEZ VKLADU
Kód sa nevyžaduje
boomerang
Boomerang casino
100 % až 500 €
Kód sa nevyžaduje
FgFoxVIP
FgFox casino
100 % až 1 000 €
Kód sa nevyžaduje
FgFox2
FgFox casino
50 % až 300 €
Kód sa nevyžaduje
Pripomienky (0)
Pridať komentár

Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásení