AnyGamble

2/3
Časť
30. 6. 2018

Kocky - pravidlá najznámejších hier s kockami

author Peter S.

Pravidlá nasledujúcich hier s kockami síce nenájdete v žiadnom kasíne na svete, aj tak ale patrí medzi najpopulárnejšie hazardné hry u nás. Jedná sa predovšetkým o stolové hry so šiestimi kockami, resp. so šiestimi klasickými šesťstennými kockami.

Populárna hazardné hrou u nás sú Kocky Medzi Kozy - tie sa však väčšinou hrajú len s tromi kockami, menej často dokonca aj s kartami.

Jednou z najpopulárnejších hier s kockami sú vrhcáby - Backgammon. Aj táto hra má venovaný skvelý samostatný článok - Vrhcáby pravidlá hry (Backgammon).

Ak hľadáte pravidlá casino hry craps, teda kociek, ktoré sa hrajú v kasíne, pokračujte na tento detailné článok - Craps pravidlá (Pravidlá dice - kasíno).

1) Jednačky a päťky - kocky pravidlá klasickej hry

Asi najpopulárnejšia stolná hra so šiestimi kockami je práve táto varianta, kedy sa hráči snažia čo najskôr dosiahnuť zisk stanoveného počtu bodov - najčastejšie sa hrá na 10 000 bodov. Hru môže hrať ľubovoľný počet hráčov, ktorí sa pravidelne striedajú.

Na začiatku ťahu hráč hádže vždy so všetkými kosti a minimálne bodový zisk, ktorý musí hodiť, aby v ťahu mohol pokračovať alebo si zapísať body, činí 400 bodov.

Hra v kocky - Návod a priebeh hráčovho ťahu:

 1. Hráč hodí sa 6 kockami.
 2. Ak padne jedna alebo viac kombinácií, vyberie ľubovoľný počet a odloží ich -odkladá tie kocky, ktoré predstavujú danú výhernú kombináciu. Kombinácie, ktoré sú už mimo hry, činí aktuálnu hodnotu bodového zisku v ťahu.
 3. Hráč pokračuje hodom so zostávajúcimi kockami do doby, kým nenastane jedna z troch možností:

Bodový zisk k odloženým kombináciou činí viac ako 400 a k hádzanie má už len dve, jednu alebo ani jednu kocku. Ak sa tak stane, môže oznámiť koniec ťahu a nazbierané body zapísať. Potom v hre pokračuje ďalší hráč.

Ak nepadne ani jedna z výherných kombinácií. Ťah končí s nulovým ziskom.

Všetky kocky sú už odložený vo výherných kombináciách. Potom hrá opäť so všetkými kockami a jeho zisk z ťahu môže ďalej narastať.

Čísla na kockách / kocke Body
1 100
5 50
1, 1, 1 1 000
X, X, X X*100
např. 2, 2, 2 => 300
1, 2, 3, 4, 5, 6 3 000
X, X, Y, Y, Z, Z

 

(kdy X může být rovno Y či Z)

1 500

Príklad ťahu hráča 1.

Hod Odložené Zostávajúci počet kociek Celkový zisk
1, 1, 6, 6, 3, 4 1, 1 2 200
2, 3, 4, 5 5 4 250
2, 3, 5 5 3 300
1, 5 1, 5 6 450
2, 2, 4, 4, 4, 4 2, 2, 4, 4, 4, 4 6 1950
1, 3, 3, 3, 2, 2 1, 3, 3, 3 2 (môže skončiť a skončí) 2350

Na úvod sa všetkými 6 kockami hráč hodí 1, 1, 6, 6, 3, 4 a rozhodne sa odložiť len jednačky za 200 bodov. K ďalšiemu hodu mu teda ostávajú štyri kocky, s ktorými mu padne 2, 3, 4, 5 - bodované je iba päťka za ďalších 50 bodov. Zatiaľ jeho bodový zisk je 250 bodov, a nemôže teda skončiť a zapísať. Hádže s tromi kockami 2, 3, 5 a odkladá opäť päťku, takže zatiaľ má 300 bodov a stále nemôže skončiť. So zvyšnými dvoma kockami sa mu podarí hodiť 1 a 5 za 150 bodov. Teraz teda má 450 bodov a podľa pravidiel už môže ťah ukončiť.

Pre ďalšie hod má ale možnosť hádzať opäť podľa pravidiel so šiestimi kockami, takže je nezmysel prestať v tejto chvíli hrať. S tými hodí 2, 2, 4, 4, 4, 4 - všetky kocky kocka odkladá (pozri podľa tabuľky vyššie) a skóre pripočíta ďalších 1 500 bodov na celkových 1 950 bodov, ktoré zapisuje. Znovu môže hádzať a bodovať so všetkými šiestimi kosťami, s ktorými hodí kombináciu obsahujúce jednačku a tri trojky. Za tie zapisuje ďalších 400 bodov. Jeho celkový zisk teda predstavuje 2 350 bodov a v ďalšom hode by mal už len dve kocky. Ťah teda ukončuje, pretože nechce zbytočne riskovať stratu doterajšieho zisku.

Na rad teda už prichádza druhý hráč.

Príklad ťahu hráča 2.

U druhého hráča si v tabuľke všimnite najmä tretieho hodu, kedy sa dostane na 1 500 bodov, ale pravidlá v kocky tu hovoria, že nemôže ukončiť ťah s tromi kosť. Pokračuje v hádzanie, ale už mu nepadne žiadna bodované kombinácie a ťah musí ukončiť s nulovým ziskom.

Hod Odložené Zostávajúci počet kociek Celkový zisk
1, 1, 5, 5, 2, 4 1, 1, 5, 5 2 300
1, 1 1, 1 6 500
1, 1, 1, 2, 3, 4 1, 1, 1 3 1500
2, 3, 4   0 0

2) Ako hrať kocky - pravidla 6 kociek

Existuje ďalšia podobná varianta hry, ktorá má podobné pravidlá ako predchádzajúci kocky. V tejto hre stačí však pre zápis hodiť len 350 bodov, pričom sa zapisujú všetky bodujúce kombinácie. S kockami, ktoré bodovali, sa teda už ďalej nehádže. Aj tu hráč môže po dosiahnutí zisku 350 bodov rozhodnúť, či chce pokračovať ďalej alebo ukončiť ťah.

Ak sa podarí mu jedným hodom so všetkými 6 kockami hodiť tak, že všetky kocky bodujú, musí v hre pokračovať a tento hod tzv. Potvrdiť! Ak sa mu ale v ďalšom hode nepodarí hodiť žiadnu kombináciu, prichádza aj o predchádzajúce body.

Kocky Hodnoty
1 100
5 50
3x číslo
222,333,444,555,666
200, 300, 400, 500, 600
4x číslo
2222, 3333, 4444, 5555, 6666
(2x viac než u 3 čísel)
400, 600, 800, 1 000, 1 200
5x číslo
22222, 33333, 44444, 55555, 66666
(2x viac než u 4 čísel)
800, 1 200, 1 600, 2 000, 2 400
6x číslo
222222, 333333, 444444, 555555, 666666
2x viac než u 5 čísel
1 600, 2 400, 3 200, 4 000, 4 800
Postupka 123456 1 500 bodov
Dvojica (napr. 22, 44, 55) 1 000
Postupka 123456 1 500 bodov
Číslo jedna predstavuje výnimku 111 = 1 000, 1111 = 2 000
11111 = 4 000, 111111 = 8 000

Koniec hry nastáva vtedy, až jeden z hráčov nadobudne vopred stanoveného počtu bodov. Kocky pravidlá tejto varianty priamo počítajú s tým, že táto hodnota môže byť podľa dohody vždy iná.

3) Hra v kocky Pazúriky / Figúry

Nasledujúce hru sme prevzali z webu venovaného čisto tejto kockové hre. Pomerne často sa s ňou možno stretnúť pod názvom Pazúriky (s P) a aj názvy jednotlivých figúr sa môžu líšiť. Jadro hry však zostáva v drvivej väčšine prípadov rovnaké.

Túto klasickú hru s kockami môže hrať dva a viac hráčov, ktorí sa postupne striedajú. Cieľom hry je ako prvý dosiahnuť všetkých figúr, pričom figúra je jedna zo 14 vopred stanovených kombináciou čísel. Figúra nemusí nutne byť definovaná všetkými šiestimi kockami. Každá figúra predstavuje určitý počet bodov a keď sa hráč rozhodne, že si nechá nejakú figúru, ktorá sa mu podarila hodiť, zapíše si túto figúru do celkového súčtu. Počet bodov pri každej figúre sa rovná súčtu čísel na všetkých kockách, ktoré danú figúru definujú.

Napr. figúra Hirošima (1 šestka a 5 jednačiek). Súčet je 11, takže k celkovému súčtu sa pripočíta 11 bodov. U figúry s názvom 2 + 3 (pozri nižšie), ktorá je určená dvoma rovnakými a tromi rovnakými kockami, počítame len súčet hodených piatich kociek.

V každom kole môže hráč hádzať až 3 krát, aby dosiahol nejaké figúry. Ak zhodnotí, že má po hode dobrý základ, aby figúru hodil vo zvyšných hodoch, môže si daná čísla ponechať do ďalšieho hodu. Akonáhle hráč nejakú figúru hodí bez vyhádzal všetky tri hody, zostávajúce hody sa mu pripočítajú ako "čiarky k dobru".

Čiarky

Všeobecne možno povedať, že jedna čiarka = jeden hod. Teoreticky si každý ťah môže hráč ponechať až "tri čiarky k dobru" (v ťahu má totiž tri hody). Ak napr. Po prvom hode vidí, že nie je veľká šanca na zloženie figúry, ponechá si dva hody do ďalšieho ťahu - "dve čiarky k dobru", že do ďalšieho ťahu sa prenáša toľko hodov, koľko ich nebolo využité.

Výhoda prenášanie ťahov do ďalšieho kola spočíva vo zvýšení šance zložení požadovanej figúry. Je väčšia pravdepodobnosť hodiť figúru napr. Na 7 hodov než na 3. Ďalšou výhodou je, že ak sa mi aj tak figúra podarí hodiť pred využitím všetkých hodov / čiarok, tak tie sa prenášajú ďalej do ďalšieho kola.

Figúry

 • Čísla

Aspoň tri rovnaké čísla. Body sa počítajú ako súčet počtu rovnakého čísla vynásobené hodnotou tohto čísla. Napr. pri hod 444 253 predstavuje 12 bodov. (3 × 4).

 • 2 + 3 dva plus tri:

Ako názov napovedá sú to dve a tri rovnaké čísla. Body sa počítajú ako súčet dvoch a troch rovnakých čísel.

 • Dvojke

Trikrát dve rovnaké čísla. Počet bodov je súčet všetkých hodnôt na kockách.

 • Trojke

Dvakrát tri rovnaké čísla. Počet bodov je súčet všetkých hodnôt na kockách.

 • Pyramída

Tri rovnaké čísla, ktoré sú väčšie ako dve rovnaké čísla a tá musí byť zase väčšie ako posledné číslo. Pyramída je teda napr. 555443, nie 444556. Počet bodov je súčet všetkých hodnôt na kockách.

 • Poker

4 rovnaké čísla. Počet bodov je hodnota daného čísla krát 4.

 • Hirošima

Jedna šestka a päť jednačiek. Počet bodov 11.

 • Generál

Šesťkrát jedno číslo. Počet bodov je číslo krát 6.

 • Postupká

Všetky čísla od jednotky do šestky (123456). Počet bodov je 21.

* Ak je figúra definovaná ako dvojke, trojke pod., Čísla vo dvojici si nesmie byť nikdy rovná s druhou dvojčatá. Napr. nie je teda možné považovať 444422 za dvojke. Čísla si nesmie byť rovná práve v týchto figúrach - 2 + 3, dvojke a trojke.

Bodovanie:

Ukončenie jednej hry dôjde akonáhle nejaký z hráčov nazbiera všetky figúry. Potom sa počíta dosiahnutý počet bodov + samotné umiestnenie. Avšak pozor, celkové body sa počítajú ako priemer bodov získaných vo všetkých dokončených hrách, delene priemerným poradím vo všetkých týchto hrách.

4) Sekvencia - kocky pravidlá

V hádzanie šiestich kociek sa pravidelne strieda ľubovoľný počet hráčov. Ak sa objavia sekvencie po sebe idúcich čísel, ktorá začína jednotkou, hráč dostane počet bodov zodpovedajúci dĺžke postupky - sekvencie.

Sekvencia Body
1 2 (jednička s dvojkou) 5
1 2 3 10
1 2 3 4 15
1 2 3 4 5 20
1, 2, 3, 4, 5, 6 25

Hráči si počítajú počet bodov z každého kola. Víťazí ten hráč, ktorý prvý dosiahne 100 bodov.

Hru možno okoreniť napr. Pravidlom, že ak v jednom hode padnú tri jednačky, príde daný hráč o všetky doteraz nazbierané body.

5) Na zakázaná čísla - kocky pravidlá

Na začiatku hry sa najskôr musí zistiť zakázaná čísla - tá sa stanovuje tak, že jeden z hráčov hodí dvomi kockami a tie čísla, ktoré padnú, sú "zakázané". Ak hodí dve rovnaké čísla, hod sa opakuje. Musí sa teda určiť vždy dve rôzne čísla.

Potom začína samotná hra so všetkými kockami. Prvý hráč hodí sa všetkými šiestimi kockami a kocky, na ktorých mu padne zakázanej číslo dá bokom a spočítať si počet bodov na ostatných kockách. Potom týmito kockami hodí znova a pokračuje tak dlho, dokiaľ nevyradí posledný kocku. Všetky body si prišiť k svojmu skóre. Potom, čo sa vystriedajú všetci hráči, víťazí ten, ktorý má najviac bodov - teda najneskôr hodil zakázaná čísla.

Pre hry s kocky pravidlá s názvami Sekvencia a Na zakázaná čísla sme čerpali informácie z týchto webových stránok.

Bonusy
power-casino-147x103
Exclusive
Power Casino
25 roztočení zadarmo bez vkladu
Kód sa nevyžaduje
tsars147x103
Exclusive
Tsars Casino
150 % až 300 €
Kód sa nevyžaduje
rich-palms-147x103
Rich Palms Casino
250 % až 2 500 USD
Kód sa nevyžaduje
24VIP
$25 Bez vkladu
Kód sa nevyžaduje
Pripomienky (0)
Pridať komentár

Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásení